могой цаг

09 цаг 40 минутаас 11 цаг 40 минут хүртэлх хугацаа буюу нар хөөрөх, бага үд

Ижил үг:

могой цаг