ХЯРВАС

Түлэгдсэн үс ноосны хэншүү, үнс: хярвас болтлоо шатах (үнс болтлоо шатах), хярвас дэлгэрэнгүй... (түлэгдсэн үс ноосны хэншүү үнэртэх), хярвас ханхлах (хэншүү ханхлах) - Шар эсгийний хярвас ханхалж байна гэв. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., хэншүү хярвас [хоршоо] (мах, тос, арьс ноосны шарсан, шатсан үнэр).

хярвас болтлоо шатах үнс болтлоо шатах
хярвас үнэртэх түлэгдсэн үс ноосны хэншүү үнэртэх
хярвас ханхлах хэншүү ханхлах
хэншүү хярвас мах, тос, арьс ноосны шарсан, шатсан үнэр

шатсан үс ноосыг хэлдэг

түлэгдсэн үс ноосыг хярвас болтлон шатаах хэрэгтэй.

Зочин 2015-09-08 16:31:50