ХЭЛБЭН III
/ домог /

Нэг зүйл үлгэр домгийн амьтан.

Ижил үг:

ХЭЛБЭН I: