ХҮРТЭЭХ
/ хүндэтгэл /

Олонд түгээх, өгөх: шан хүртээх (а. Шан харамж өгөх - Богдын зарлигаар Хасбаатарт цай дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа; б. [шилжсэн] Зодох -Тэгвэл зохих шанг чинь хүртээнэ дээ гээд мориноосоо буун харайж том ташуур барьсаар Чагдарын зүг эргэв. М.Дэмчигжав. Мэдээ хүргэгч Дампил).