ХҮМҮҮН II
Хөмүүн.
Ижил үг:

ХҮМҮҮН I

хүн төрөлхтөн

хүмүүний биеийг олж төрсөн

Зочин 2018-12-10 06:51:45