ХҮЛХЭХ

1. Юмыг зажлахгүйгээр аман дотроо займчуулан удаан байлгах, шимэх: ааруул хүлхэх (ааруулыг зажлахгүй, дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Олонтоо нааш цааш явах.

ааруул хүлхэх ааруулыг зажлахгүй, аман дотроо займчуулан удаан байлгах, шимэх
чихэр хүлхэх чихэр аман дотроо займчуулан шимэх

Нуурын ус наранд халж доторх чулуу бүлээсэх

Нуурын ус чулууг бүлээстэл хүлхэх

Зочин 2016-12-18 18:36:55