ХУРМАСТ
/ домог /

Гучин гурван тэнгэр нэрийн эрхэм нэгэн тэнгэрийн нэр: хурмаст тэнгэр (гучин гурван тэнгэрийн эзэн дэлгэрэнгүй...

хурмаст тэнгэр гучин гурван тэнгэрийн эзэн тэнгэр
хан хурмаст эзэн тэнгэр
хурмастын үүл тэнгэрийн үүл
хурмастын хишиг тэнгэр эзний хишиг