ХУРААНГУЙ

Үг яриа, зохиол бүтээл зэргийн агуулгыг дэлгэрэнгүй биш, товч болгосон нь - Аврал бүхний хураангуй лам эрдэнэ, дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., хураангуй дүн (товч дүн), хураангуй нийлмэл өгүүлбэр (хоёр буюу түүнээс дээш энгийн өгүүлбэрээс бүтсэн өгүүлбэр), хураангуй өгүүлбэр (зөвхөн өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүнээс бүтсэн өгүүлбэр), хураангуй хэмжээ (газрын хол ойрыг зурагт зохих харьцаагаар хурааж багтаасныг тодорхойлох шугам масштаб), хураангуй эмхэтгэл (шинжлэх ухаан техникийн аль нэг салбарын эрдэм шинжилгээний нийтлэлийн товчлолыг агуулсан тогтмол хэвлэл), номын хураангуй (номын товчлол), тооны хураангуй (тооны товч тэмдэглэгээ), утгын хураангуй (товч утга), үсгийн хураангуй (үгсийн товчлол), товч хураангуй [хоршоо] (дэлгэрэнгүй биш), товч хураангуй бичих (гол утга санааг цөөн үгээр илэрхийлэх).

хураангуй дүн товч дүн
хураангуй нийлмэл өгүүлбэр хоёр буюу түүнээс дээш энгийн өгүүлбэрээс бүтсэн өгүүлбэр
хураангуй өгүүлбэр зөвхөн өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүнээс бүтсэн өгүүлбэр
хураангуй хэмжээ газрын хол ойрыг зурагт зохих харьцаагаар хурааж багтаасныг тодорхойлох шугам масштаб
хураангуй эмхэтгэл шинжлэх ухаан техникийн аль нэг салбарын эрдэм шинжилгээний нийтлэлийн товчлолыг агуулсан тогтмол хэвлэл
номын хураангуй номын товчлол
тооны хураангуй тооны товч тэмдэглэгээ
утгын хураангуй товч утга
үсгийн хураангуй үгсийн товчлол
товч хураангуй дэлгэрэнгүй биш
товч хураангуй бичих гол утга санааг цөөн үгээр илэрхийлэх

Ророрлл

Гхujgh

Зочин 2018-10-18 22:29:16