ХӨӨРЦӨГ II

Механик хөдөлгөөнөөр хий, шингэнийг сорж, шааж, шилжүүлэх төхөөрөмж: хөөрцөгт чарга (агаарын сэнсний дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХӨӨРЦӨГ I

Ингэний хоормог исээд хөөрцөг болно.

Хөөрцөг уугаад бие тавирах ажээ.

Shirchin Altaisaikhan2016-02-10 19:49:22