ХӨВӨӨ II:

хөгшин хөвөө (хөгшин залуу хүмүүс), хөгшин хөвөөгүй бүгд оролцох (хөгшин залуу дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХӨВӨӨ I

ХӨВӨӨ III

ХӨВӨӨ IV

Бага нялх гэсэн утга бас бий

Хөвөө хурганы сүүл шиг

Зочин 2016-01-03 16:58:03