ХОХЬ I

1. Зайлшгүй тохиосон алдагдал хохирол, золгүй явдал: хохь болох (хохирох, хоосрох), хөрөнгө дэлгэрэнгүй... (хөрөнгө хоосорч хохирох);


2. Бүтэлгүй хэрэг үйлдсэнийхээ үрийг үзэх хувь - Нутгийн хүн Очирын үхсэнд харамсан гашууддаг боловч хайрт морио доромжилсны хохь гэж үзнэ. дэлгэрэнгүй...
хохь болох хохирох, хоосрох
хөрөнгө хоосорч хохь болох хөрөнгө хоосорч хохирох
хохь чинь болсон байна, ийм юм болсон нь чиний азгүйнх хэмээн хүнийг тавлах үг
олсон миний зол алдсан чиний хохь олсон миний зол, алдсан чиний халаг
хохь хамуу малын нүд, чих, эрүү, толгойн хэсэг барьж тусдаг нэгэн зүйл өвчин
хохийг нь дуудах мууг нь тоочих, тавлах
Ижил үг:

ХОХЬ II

Хоосон, цулгуй, мөлжүүргүй

Хохь толгой - мөлжүүргүй (хоосон) ясан толгойг хэлнэ Хохь тайж - гэдэг нь өөрийн гэх хөрөнгөгүй ч хэргэм зэрэгтэй бичиг үсэгтэн хүн байжээ.

Зочин 2017-10-05 23:48:36