ХОДОЛХОЙ
/ домог /

Гахайтай төстэй домгийн амьтан, хошилхой.