ХОВДОС
/ домог /

Хүн шиг толгойтой, хонь шиг биетэй, сугандаа нүдтэй үлгэр, домгийн нэгэн зүйл амьтан.