ХАЛХАВЧЛАХ

1. Байгалийн элдэв үзэгдэл, араатан амьтан зэргээс хамгаалж халхавч барьж халхлах;


2. [шилжсэн] Ямар нэгэн гэмт этгээд, түүний хийсэн хэргийг нуун далдлах, хаацайлах.

[тагнуул] ямар нэгэн хүн, үйл ажиллагааг өөр хүн, үйл ажиллагаагаар төлөөлөн илэрхийлэх, гүйцэтгэх

халхавчлан ажиллах, халхавчийн үнэмлэх

Зочин 2016-02-28 20:33:03