ХАЛХ III

Хүн, мал, амьтны хацар.

Ижил үг:

ХАЛХ I

ХАЛХ II

үндэстэн, ард түмэн

икон халк гэж эртний монгол хэлэнд гардаг

Зочин 2016-01-18 21:13:50