БАДАЛ
/ ургамал /

Гол гэсэртэн овгийн шар өнгийн цэцэгтэй, нарийхан иштэй, таслахад сүү гардаг, навч нь илд адил, эгц шулуухан нэгэн дэлгэрэнгүй...