БАДАМ I

1. Бурхны суурины эргэн тойрон товойлгон хийсэн бадам цэцгийн дүрстэй нэгэн зүйлийн хээ;


2. [шилжсэн] Дэн, зулын голд багсайн суусан багшмал хөө: бадам хайчлах (а. Бадамлан цогцлох; б. Хөө арилгах), зулын дэлгэрэнгүй... (зулын хөө);

3. Цэцгийн тоорцог;
4. Бадам мод [ургамал] (замбага мод).

бадам хайчлах а. Бадамлан цогцлох; б. Хөө арилгах
зулын бадам зулын цэцэг
бадам мод

замбага мод

Ижил үг:

БАДАМ II

БАДАМ III

БАДАМ IV

Good points all around. Truly appeacietrd.

Good points all around. Truly appeacietrd.

Зочин 2015-08-01 16:10:19