шүдээ хавирах

а. Шүдээ хооронд нь харшилдуулах; б. [шилжсэн] Ихэд хорсох, занах, уурлах.