үнэр мэдэхгүй хүнд зандан хайран үг мэдэхгүй хүнд сургаал хайран
/ зүйр цэцэн үг /
үг авахгүй хүнд юм хэлэх хэрэггүй гэсэн санаа