Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Малхын тал
Төрөл Шашин
Цаг үе XVIII-XX зуун
Хэний хаанчлалын үед Тэнгэрийн Тэтгэсэн
Сүмийн онцлог Хийд нь эдийн засгийн хувьд нэлээд чинээлэг хийдэд орж байв.
Байгуулагдсан он 1738 он
Үйл ажиллагаа нь зогссон 1938 он
Хаана байсан Говьсүмбэр аймаг
Сүмийг байгуулсан хүн Засаг бэйл Дагдандорж

Сэцэн вангийн хошууны шашныг өрнүүлэгч хийд

Говьсүмбэр аймгийн нутагт байсан хийд

    Сэцэн хан аймгийн Сэцэн вангийн хошууны нутаг одоогийн Говьсүмбэр аймгийнОцол хэмээх уулын баруун этгээдэд буй.Оцол Мааньт хэмээх энэ уул бол тал хээрийн үржил шим сайт Малхын талд оршино. Анх Тэнгэрийн Тэтгэсний гуравдугаар /1738/ онд Засаг бэйл Дагдандоржийн үед байгуулсан. Цанид номын сургуулийг дагуулан Оцол хэмээх уулын баруун этгээдэд суулгажээ. Мөн хийдийн харьяат Мамба дацанг Төр Гэрэлтийн /1821/ онд засаг бэйс Намжилдоржийн үед байгуулж Жүд Лхантав тэргүүтэн эмийн судар ном үзүүлж хамт суулгажээ. Мөн Жүд дацанг Төр Гэрэлтийн наймдугаар /1828/ онд засаг бэйл Гончигжавын үед байгуулан Сундуй Дэмчиг Жигмэд гурвын үүднээс номын сургуулийг хийлгэж олон хурал хуруулан ,улмаар Дүйнхор дацанг Түгээмэл Элбэгтийн дөрөвдүгээр /1854/ онд засаг бэйл, Гончигжавын үед Зурхай ба Дүйнхорын номын сургууль байгуулан суулгажээ. Тус хийд нь эдийн засгийн хувьд нэлээд чинээлэг хийдэд орж байв.

    Тухайлбал, 1828 онд жасын бүх мал 21754 байсан бол ХХ зууны эхэн болоход 126612 болж 5 дахин өсчээ. 1938 онд сүйтгэгдсэн. 1990-ээд оноос шашны үйл ажиллагаа нь сэргээгдсэн. (С.Чулуун, Н.Маралмаа)

Ашигласан ном зохиол

Монгол улс ҮТА. ФМ-5. Д-1. ХН-8.
С.Пүрэвжав. Монгол дахь шарын шашны хураангуй түүх. УБ.,1978.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Пүрэвжав С. Монгол дахь шарын шашны хураангуй түүх. Улсын хэвлэлийн газар. УБ., 1978
Монголын сүм хийдийн түүхээс.(эмхтгэсэн Б.Эрдэнэбилэг). Соёмбо принтинг. УБ., 2012
Монголын хүрээ хийдийн түүх”, (эмхтгэсэн Ч.Банзрагч, Б.Сайнхүү). Соёмбо принтинг. УБ., 2004
Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон. Адмон принтинг. УБ., 2009