Холбоо барих


Шуудангийн хаяг:
Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 13-р хороо
ШУА-ийн хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн 1-р байр
Байршил:
Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 13-р хороо
ШУА-ийн хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн 1-р байр
Утасны дугаар:
976-11458305 / 455028
Цахим шуудангийн хаяг:
info@history.mas.ac.mn