Ачит гүний хүрээний туурь. Эх сурвалж: (http://www.mongoliantemples.org/index.php/en/)

Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Засаг тайж Шагдаржав
Төрөл Шашин
Цаг үе XVIII-XX зуун
Хэний хаанчлалын үед Тэнгэр тэтгэсэн
Сүмийн онцлог Манла, маань ерөөл, хангал, цогчид, авидын чого, жамбын чого зэрэг ном уншиж цөөн хүн эмийн ном судар залж байв
Байгуулагдсан он 1739 он
Хаана байсан Түшээт ханы Ачит гүний хүрээ
Сүмийг байгуулсан хүн Засаг тайж Ванбуудорж

Ачит гүний хүрээ

Түшээт хан аймгийн Ачит засгийн хошууны хийд

    Түшээт ханы Ачит гүний хүрээ нь Ашиг Чулуу хэмээх газарт нутаглана. Тус хийдийг анх Манжийн Тэнгэр Тэтгэсний дөрөвдүгээр /1739/ онд засаг тайж Ванбуудоржийн үед Мамба дацан байгуулж намрын тэргүүн, өвлийн сүүл сард тус бүр 15 өдөр оточ манал, маань ерөөл, хангал, цогчид, авидын чого, жамбын чого зэрэг ном уншиж цөөн хүн эмийн ном судар залж буй. Бас Төр Гэрэлтийн наймдугаар /1828/ онд Засаг тайж Шагдаржавын үед байнгын Цогчин хурал байгуулж Дээдийн түмэн өлзийг бататгах ном уншуулсан. Эдгээр хурал сургууль бүхий хүрээ нь харьяат хошууны Ашиг Чулуу хэмээх газар нутаглан сууна гэжээ.

Ашигласан ном зохиол

Монгол улс ҮТА.
Майдар Д. Монголын хот, тосгоны гурван зураг.Улсын хэвлэлийн газар. УБ., 1970

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Монголын хүрээ хийдийн түүх, (эмхтгэсэн Ч.Банзрагч, Б.Сайнхүү). Соёмбо принтинг. УБ., 2004
Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон. Адмон принтинг. УБ., 2009
Лүндээжанцан Д. Халхын түшээт хан аймгийн далай гүний хошууны түүхийн хураангуй. Цэргийн хэвлэх үйлдвэр. УБ., 1994