Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Үдлэгийн гол
Төрөл Шашин
Цаг үе XVIII-XX зуун
Байгуулагдсан он 1731-1743 он
Хаана байсан Түшээт хан аймгийн Илдэн гүний хошуу

Илдэн гүний хүрээ буюу Даштэгчилэн

Түшээт хан аймгийн Илдэн гүний хошууны хийд

    Түшээт хан аймгийн Илдэн гүний хошууны Даштэгчилэн хийд нь Үдлэгийн голын адагт оршино. Энэ хийд анх хэдэн онд байгуулагдсан, хэн байгуулсан зэрэг нь мэдээ нэн хомс юм. Учир нь Олноо өргөгдсөний есдүгээр онд Түшээт хан аймгийн олон хошуудад Дотоод яамнаас илгээсэн бичигт “...Аль зүйлийн хурал сургуулийг аль засгийн үед байгуулсан мөн аль газар нутаглан суух зэргийг тодорхойлж мэдүүлэн ирүүлэхээр болзоо тогтооход” өгсөн бичигтээ. “...Энэ хийдийг анх байгуулсан тухайд данс хараа харьяа хошууны тамгын газар хадгалагдаж байсан боловч Олноо өрөгдсөний долдугаар /1917/ онд зун цагийн их салхинд алдагдаж үгүй болсон тул байцаах тэмдэг үгүй болжээ. Засаг гүн Бахай агсаны үед /1731-1743/ байгуулагдсан болов уу хэмээдэг. Энэ хийд Үдлэгийн адаг хэмээх газар нутаглан сууна хэмээн дээш өргөсөн байна. Тийм учраас уг хийдийн хурал ном, сүм хийдийн талаар тоймлог мэдээ нэн ховор юм. (С.Чулуун, Н.Маралмаа)

Ашигласан ном зохиол

Монгол улсын түүхийн төв архив. ФА-11.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол