Эетэй гүний хүрээний туурь.Эх сурвалж: (http://www.mongoliantemples.org/index.php/en/)

Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Түшээт хан аймаг
Төрөл Шашин
Цаг үе XVIII-XX зуун
Хэний хаанчлалын үед Тэнгэр тэтгэсний
Сүмийн онцлог Эетэй гүний хошууны гол хийд
Байгуулагдсан он 1736 он
Хаана байсан Түшээт хан аймаг
Сүмийг байгуулсан хүн Засаг гүн Сүндэв

Эетэй гүний хүрээ (түшээт хан аймаг)

Түшээт хан аймгийн Эетэй засгийн хошууны хийд

    Түшээт хан аймгийн Эетэй гүний хошууны гол хийд нь юм. Уг хийдийг Тэнгэр тэтгэсний  /1736/ онд Засаг гүн Сүндэвийн үед байгуулсан дөчин ламын хүрээнд Цогчин хурал эхлэн үүсгэж Дүйнхор, Цанид номын сургуулийг дараалан байгуулжээ. Олноо өргөгдсөний гуравдугаар /1913/ он Эетэй гүн Наваандоржийн үед Мамба дацанг нэмэн байгуулжээ. Энэ хүрээ сүмүүд харьяат хошууны нутаг Хан-Жаргалант гэх газар нутаглан сууна. Бас Төр Гэрэлтийн хорин тавдугаар /1825/ он Засаг тайж Балдангомбын үед Мамба, Дарь-Эх дацангууд байгуулж хуврага, шавь нараар дээдийн түмэн өлзийг бататгах ном уншуулж тус хошууны нутаг Сайн Ус хэмээх газар нутаглуулан суулгажээ.

    Эетэй гүний хүрээ нь нэлээд багавтар хэдий ч сүм дуган нэлээд хэдтэй хийд байжээ. (С.Чулуун, Н.Маралмаа)

Ашигласан ном зохиол

Монголын үндэсний түүхийн архив. ФА-11.Д-1. ХН-374.
Д.Майдар. Монголын хот тосгоны гурван зураг. УБ.,1970.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Монголын хүрээ хийдийн түүх, (эмхтгэсэн Ч.Банзрагч, Б.Сайнхүү). Соёмбо принтинг. УБ., 2004
Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон. Адмон принтинг. УБ., 2009