Үйзэн гүний хүрээний туурь. Эх сурвалж: (http://www.mongoliantemples.org/index.php/en/)

Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Түшээт хан аймгийн Үйзэн гүний хүрээ
Төрөл Шашин
Цаг үе XVIII-XX зуун
Хэний хаанчлалын үед Манжийн Тэнгэрийн Тэтгэсэн
Сүмийн онцлог Өдөр бүрийн жасаа хурал, жил бүрийн Хангал, Яр-Хайлан, Ганжуур ном, ерөөл зэргийг хурж Цанид Жүд хоёр дацандхурал номын сургууль үйлдэн байв
Байгуулагдсан он 1779 он
Хаана байсан Булган аймгийн Гурванбулаг сум
Сүмийг байгуулсан хүн Туслагч гүн Цэрэндорж

Үйзэн гүний хүрээ

Булган аймгийн Гурванбулаг сумын нутагт байсан хийд

    Түшээт хан аймгийн Үйзэн гүний хүрээ буюу одоогийн Булган аймгийн Гурванбулаг сум Найтаг уул, Мялан уул хэмээх газар оршино.

    Тус хийдийг анх Манжийн Тэнгэрийн Тэтгэсний дөчин дөрөвдүгээр /1779/ онд засаг улсад туслагч гүн Цэрэндоржийн үед дээдийн түмэн өлзийг бататгах хамаг амьтнытусын тулд харьяат хошууны нутаг Найтаг хэмээх уулын өвөрт байгуулсан. Хүрээ, хийд өдөр бүрийн жасаа хурал, жил бүрийн Хангал, Яр-Хайлан, Ганжуур ном, ерөөл зэргийг хурж Цанид Жүд хоёр дацанд хурал номын сургууль үйлдэн буй. Энэ хийдэд 50 гаруй ламтай гэж бүртгэгджээ. (С.Чулуун, Н.Маралмаа)

Ашигласан ном зохиол

Монгол улсын түүхийн төв архив.
Тагнуулын ерөнхий газрын архив.
Д.Майдар. Монголын хот суурины гурван зураг. УБ., 1970.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Монголын сүм хийдийн түүхээс.(эмхтгэсэн Б.Эрдэнэбилэг). Соёмбо принтинг. УБ., 2012
Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон. Адмон принтинг. УБ., 2009