Далай гүний хүрээний гар зураг. Эх сурвалж: (http://www.mongoliantemples.org/index.php/en/)

Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Түшээт хан аймгийн Далай гүнийхошуу
Төрөл Шашин
Цаг үе XVIII-XX зуун
Сүмийн онцлог Хувилгаан ламын сүм, дөрвөн аймгийн сүм байгуулжээ
Байгуулагдсан он 1784 он
Үйл ажиллагаа нь зогссон 1930-аад он
Хаана байсан Өвөрхангай аймгийн Бүрд сум

Далай гүнгийн хүрээ

Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын нутагт байсан хийд

    Түшээт хан аймгийн Далай гүний хошуу буюу Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын нутагт Цагаан-Овоо хэмээх газарт оршино.

    Анх Манжийн Тэнгэрийн Тэтгэсний дөчин есдүгээр \1784\ онд Дээдийн түмэн өлзийг бататгах шашин амьтны тусын тулд Горолгон уулын ар, Цагаан Овоо хэмээх газар сүм дуган байгуулж чогчин, цанжид ганжуур, яр-хайлан, чоймпорол,молон, жахар цам, майдар эргэх тэргүүтнийг байгуулав. Бас дараа нь хувилгаан ламын сүм, дөрвөн аймгийн сүм байгуулж  “Бумбын дордов, даншигийн хангал, зуны цагт ерөөл хангал, дэлгэр хурах ба бас жүд, цанид, мамба, дүйнхор, зурхай зэрэг гол томоохон дацангуудыг байгуулж хурал номын сургууль үйлдэн буй” гэжээ.

    Тус хийдэд ХХ зууны эхний байдлаар 501 лам хурдаг ба нийт дацан арван дөрөв, жасын тоо арван долоо гэсэн мэдээ байна. Тус хүрээг Цорж хувилгаан гавж Лувсанчимэддоржийн уг эхэд гурван удаагийн хувилгаан тодорчбайжээ. (С.Чулуун, Н.Маралмаа)

Ашигласан ном зохиол

Монгол улсын шастир. II боть. УБ.,1997.
Монгол Улсын Үндэсний Түүхийн Төв Архив.
Д.Майдар. Монголын хот тосгоны гурван зураг. УБ.,1970.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Монголын хүрээ хийдийн түүх, (эмхтгэсэн Ч.Банзрагч, Б.Сайнхүү). Соёмбо принтинг. УБ., 2004