Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Дархан хан уул
Төрөл Шашин
Цаг үе XVII-XX зуун
Сүмийн онцлог Монголын ууган хийдийн нэг
Байгуулагдсан он 1611 он
Үйл ажиллагаа нь зогссон 1937 он
Хаана байсан Түшээт хан аймгийн Бишрэлт гүний нутаг
Сүмийг байгуулсан хүн Бишрэлт гүн Сундуй

Бишрэлт гүнгийн Гандандаржаалин сүм. (Түшээт хан аймаг)

Түшээт хан аймгийн Бишрэлт засгийн хошуунд байсан хийд

    Түшээт хан аймгийн Бишрэлт гүн Сундуйн хошууны гол хийд юм.  1611 онд байгуулагдсан Монголын ууган хийдүүдийн нэг аж. Уг хийдийн орших газрыг “Дархан хан уул” гэж нэрлэдэг байжээ.

    Гандандаржаалин сүмд цогчон жасаа, жич олон зүйлийн номыг унших хурал буй нь уул хошууны нутаг Дархан уулд оршино. Гандандаржаалин сүмд нийт таван дацан, 4-5 дуган, жастай 100 орчим лам бүхий байв. 1758 онд Жүд дацанг, хорин тавдугаар \1760\ онд Дэчинлин, Төр Гэрэлтийн тэргүүн \1821\ онд Санватлин, Шадублин, Санданлим дацангууд байгуулж ерөөл зэрэг олон ном уншуулжээ. Төр Гэрэлтийн зургаадугаар \1826\ онд Мамба, арван хоёрдугаар \1832\ онд Цанид сургууль дацангууд байгуулж тус газар суулгажээ. Харин гүн Цэрэндоржийн үе Түгээмэл Элбэгтийн хоёрдугаар \1852\ онд Дүйнхор сургуулийн дацан сургууль байгуулжээ. Хожим Бишрэлт гүн Сундуйн хэргэм хараахан залгамжлаагүй үед хэвт ёсны тэргүүн \1909\ онд Гүнрэг хурлын дацанг байгуулжээ. Уг сүмийг 1937 оны хавар галдан шатаасан байна. (С.Чулуун, Н.Маралмаа)

Ашигласан ном зохиол

Монгол улс. ҮТА. ФА-11.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Монголын хүрээ хийдийн түүх, (эмхтгэсэн Ч.Банзрагч, Б.Сайнхүү). Соёмбо принтинг. УБ., 2004
Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон. Адмон принтинг. УБ., 2009