Үндсэн мэдээлэл:

Толгой үг Чойен-Одсаллин
Хамаа бүхий үг Түшээт хан аймгийн Дайчин бэйсийн хошуу
Төрөл Шашин
Цаг үе XVII-XX зуун
Сүмийн онцлог Гавжийн дом дамжааны соёрхол мяндагийг олж залгасан цагаас эхлэн жил тутам уул дом дамжааг сайнаар гүйцэтгүүлэн том хийдийн нэгэн адил улам бүр өрнүүлэн дэлгэрүүлсээр байжээ.
Байгуулагдсан он 1697 он
Хаана байсан Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сум

Дайчин бэйсийн хошууны Чойен-Одсаллин хийд

Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын нутагт байсан хийд

    Тус хийд нь Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын нутагт оршино. Түшээт хан аймгийн Дайчин бэйсийн хошууны гол хүрээ юм.

    Анх Энх-Амгалангийн гучин зургаадугаар он /1697/-д Гүн Жаргалан хэмээх газар байгуулжээ. Чойен-Одсаллин дацангийн эрх баригч нарын бичигт “... Олноо өргөгдсөний 8 дугаар \1918\ оноос эхлэн Монгол улсын 14 \1924\, 15 \1925\, 16 \1926\ дугаар онуудад удаа дараа хошуу тамгын газар мэдүүлэн язгуурын гол хийд, Чойдон Равжаалин сүм, гол шүтээний сахиус бурхан, он удсан Чойр номын сургуулийг сангийн хөрөнгийн хамт албадан дайчилж аваачин өөрийн хурал дацанд тэтгэхээр явсан” гэжээ. Шинэ Чойр Чойен-Одсаллин дацан болбоос 1892 он төмөр барс жилд эхлэн цуглаж байснаас Монгол улсын 18-р онд шороон луу жил 38 онд дан ганц уг байгуулсан Чойр дацанд хурал номын сургуулийг эрхлэн үйлдэж мөн дээдийн газраас гэвш гавжийн дом дамжааны соёрхол мяндагийг олж залгасан цагаас эхлэн жил тутам уул дом дамжааг сайнаар гүйцэтгүүлэн том хийдийн нэгэн адил улам бүр өрнүүлэн дэлгэрүүлсээр буй гэжээ. (С.Чулуун, Н.Маралмаа)

Ашигласан ном зохиол

Монгол Улсын Түүхийн төв архив.
Д.Майдар. Монголын хот тосгоны гурван зураг. УБ.,1970.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Майдар Д. Монголын хот тосгоны гурван зураг. Улсын хэвлэлийн газар. УБ., 1970
Монголын хүрээ хийдийн түүх, (эмхтгэсэн Ч.Банзрагч, Б.Сайнхүү). Соёмбо принтинг. УБ., 2004
Өлзий Ж. Монголын дурсгалт уран барилгын түүхээс.  Соёмбо принтинг. УБ., 1992
Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон. Адмон принтинг. УБ., 2009