Жанчивлан хийд үлдэгдэл.

Үндсэн мэдээлэл:

Толгой үг Жанчивлангийн хийд
Адил утгатай үг Чүлтэмжанчивлан хүрээ
Хамаа бүхий үг Нагалхан
Төрөл Шашин
Цаг үе XIX
Сүмийн онцлог Цанид, Жүд, Майдар, Мамба зэрэг хурал номын сургууль үйлдүүлжээ
Байгуулагдсан он 1807 он
Хаана байсан Төв аймгийн Эрдэнэ сум
Сүмийг байгуулсан хүн Лүбүүдорж

Жанчивлангийн хийд

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт байсан хийд

    Энэ хийд нь хуучин Түшээт хан аймгийн Дархан Чин вангийн хошууны одоогийн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт оршино.

    Анх 1807 онд байгуулжээ. Энэ тухай архивын баримтад “...Чүлтэмжанчивлан хүрээг Сайшаалт Ерөөлтийн арван хоёрдугаар онд гал туулай жил засаг бэйс Лүбүүдорж ноёнтон тэргүүлэх өглөгийн эзэн болж Цог Төвшин уулын өвөр Нагал хан (Дархан цаазат үзэсгэлэнт уул) уулын ар этгээдэд байгуулжээ. Тус хийдийг үндэслэгч Лүбүүдорж болбоос Түшээт хан Дондовдоржийн удам, Сүндэвдорж эфүгийн хөвгүүн юм. Тэрээр Орос зүгийн гэр харуулыг захирч, улмаар Улиастайн хуувийн сайдын тушаалыг хийж байв. Жанчивлан хийдэд нийт дөрвөн хурал номын газар байв. Цанид, Жүд, Майдар, Мамба зэрэг хурал номын сургууль үйлдүүлжээ. Тус хийдийн нийт талбай нь 380 ам метр ажээ. 1937 онд устгагдсан ба түүнийг төрөөс 10864 мянган төгрөгөөр үнэлж байжээ. (С.Чулуун, Н.Маралмаа)

Ашигласан ном зохиол

Д.Майдар. Монголын хот тосгоны гурван зураг. УБ.,1970.
Монгол улсын шастир. УБ.,1997.хэвлэлд А.Очир. З.Лонжид. Ц.Төрбат.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Монголын сүм хийдийн түүхээс.(эмхтгэсэн Б.Эрдэнэбилэг). Соёмбо принтинг. УБ., 2012
Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон. Адмон принтинг. УБ., 2009