Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Элбэг хаан, Батула чинсан
Төрөл Түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Хүйс эр
Овог, аймаг Ойрадын Хэрнүүд

Үгэчи хашиха

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын үеийн Ойрадын толгойлогч.


Элбэг Нигүүлсэгч хаан бэрийнхээ гоо үзэсгэлэнд татагдаж, дүү Харгуцаг дүүрэн хунтайжийг хороож түүний гэргий Өлзийт хун гоо бэйжийг гэргий болгон авчээ. Гэвч Өлзийт хун гоо бэйж нөхрийнхөө өсийг авахын тулд энэ хэрэгт оролцсон Ойрадын Хуухай даюу гэгчийг Элбэг хаанд гүтгэж хилсээр хороолгов. Үүндээ гэмшсэн Элбэг хаан Хуухай даюу-гийн хүү Батула-д Ойрадын эзэн Үгэчи хашихагийн хамтаар Ойрадыг захирах эрх олгож, өөрийн охин Самур гэгчийг түүнд гэргий болгон өгчээ.

Өөрийн нь эрх мэдлийг хассан явдалд Үгэчи хашиха ихэд дургүйцэн хилэгнэж, Элбэг хааныг хороогоод, Өлзийт хун гоо бэйжийг авч асарчээ. Өлзийт хун гоо бэйж түүнд очихдоо жирэмсэн байсан агаад түүнээс төрсөн хүүг Ажай гэж нэрлэжээ.

Ийнхүү Үгэчи хашиха Монгол улсын ихэнхийг мэдэлдээ оруулсан боловч хаан ширээнд суугаагүй ажээ. Гэсэн хэдий ч Үгэчи хашиха нэлээд эрх мэдэлтэй байсан бололтой. Тэрээр 1415 онд Ойрадын нэгэн толгойлогч Батула чинсанг хороосон гэж монгол сурвалжид тэмдэглэсэн байдаг. Гэвч удалгүй Үгэчи хашиха нас барж, түүний хүү Эсэхү гэгч хаан суужээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч , УБ., 1961

Шара туджи. Монгольская летопись XVII в., М., 1957

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол