Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Дээдсийн онгон
Хамаа бүхий үг Их өтөг, Бурхан халдун, Хориуд
Төрөл Түүхэн газар нутаг
Цаг үе Дундад зуун
Хэний хаанчлалын үед Тулуй, Мөнх, Хубилай хаадын үе
Салбар, чиглэл түүх
Бүс нутаг Бурхан халдун
Болсон цаг хугацаа XIII зуун
Холбогдох түүхэн хүн, аймаг угсаатан Тулуйн угсааны хаад

Их хориг

Их Монгол улсын хаадыг нутаглуулсан газар.

Тулуй, Хубилай, Мөнх хаадын болон гэр бүлийн бүх оршуулгууд Бурхан халдунд орших Их хоригт байдаг, Их хоригийг Урианхайн Удач ноёноор ахлуулсан мянгат сахин хамгаалдаг талаар Персийн түүхч Рашид ад Дин “Судрын чуулган” хэмээх сурвалждаа дурджээ. Хаадын хориг ийнхүү нарийн чанд хамгаалалттай нууцлагдсан байсан нь эдүгээ хүртэл илрээгүй байгаагийн шалтгаан болно. 

Дотоод, гадаадын олон судлаачид Их хоригийг олж тогтоохыг оролджээ. Х.Пэрлээ Ононгийн эх “Их уул” буюу өдгөө Их даваа орчмын нутгийг, С.Бадамхатан Хэнтий Ханы гурван овооны доод овоо буюу Түнхлэг (одоо Богдын гол) горхины баруун эргийг “Ихэсийн газар” гэж оноож, хойноос урагш, баруунаас зүүнш үлэмж тэлэн Их хоригийг тогтоосон гэж үзжээ. Эдгээр эрдэмтэд үндсэндээ өнөөгийн Хэнтий Хан уулыг Их хориг бүхий Бурхан халдун уул гэж үзсэн ажээ.

Их эзэн Чингис хааныг онголсон газрын талаар сурвалжид харилцан өөрөөр бичсэн, Ихэсийн газар (өвгөдийн хүүр оршуулах газар), Чингис хаан болон түүний хөвгүүн Тулуй, ач Мөнх, Хубилай нарыг оршуулсан Бурхан халдун, Их хоригийг нэгэн ижил газар хэмээн үзэж байсан учир түүнийг олж тогтооход ихээхэн хүндрэл учруулж байна. 

1990–1992 онд ажилласан Монгол-Японы хамтарсан “Гурван гол”, 2002-2003 онд ажилласан Монгол-Америкийн хамтарсан “Чингис хаан” зэрэг археологийн хайгуулын ангиуд Их хоригийг тогтоох оролдлого хийсэн ч тодорхой үр дүнд хүрээгүй юм. Харин 2008 онд “Тэнгэр угсаа” нийгэмлэгээс Чингис хааны бунхныг Бурхан халдуны Тэнгэрийн овоо мөн байж болох үндэслэлтэй хэмээн үзэж байгаагаа илэрхийлжээ. Мөн гадаадын зарим нэгэн сонирхогч, байгууллага их хааны онгоныг эрэн сурвалжилж буй талаар мэдээлэл хийж байв. Ийнхүү Их хааны онгоныг олж тогтоох оролдлого нь агуулгаараа “Судрын чуулган”-д тэмдэглэсэн Бурхан халдуны Их хоригийн судалгаа болох бөгөөд жил өнгөрөх тусам улам баяжиж гүнзгийрсээр байна. (С.Өлзийбаяр)

Ашигласан ном зохиол

Рашид-ад-Дин, Сборник летописей, т. 1, Книга первая, Москва-Ленинград, 1952

Бадамхатан С., Чингис хаан: Энд би нойрсоно, УБ., 1997

Өлзийбаяр С., Монголын нууц товчоон дахь “Ихэсийн газар”-ын талаар цөөн хэдэн үг // Studia Historica, Tomus XL, fasc. 5, тал 80-90, УБ., 2011

Пэрлээ Х., Их хориг хаана байна, УБ., 1963


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол