Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Тагна урианхай, Цэцэрлэг мандлын аймгийн Хөвсгөл далай Бүрэнхан уулын хошуу, Цэцэрлэг мандлын аймгийн Хөвсгөл далай Дэлгэрцагаан уулын хошуу, Цэцэрлэг мандлын аймгийн Хөвсгөл далай Дэлгэр хан уулын хошуу
Төрөл Хошуу
Цаг үе 1756-1931 он
1756-1931 он Тэнгэрийн тэтгэсэн
Анхны бүгдийн дарга Итгэл
Харьяалал Улиастайн жанжин, Монгол улсын Дотоод яам
Улиастайн жанжин, Монгол улсын Дотоод яам 1756
Татан буугдсан он цаг 1931
Манжийн үеийн нэршил (1691-1911) Тагна урианхайн Хөвсгөл нуурын урианхай хошуу, Хөвсгөл нуурын урианхай хошуу
Богд хаант Монгол улсын үеийн нэршил (1911-1923) Хөвсгөл нуурын урианхай хошуу
1923 оноос хойш (1923-1931) Цэцэрлэг мандлын аймгийн Хөвсгөл далай Бүрэнхан уулын хошуу, Цэцэрлэг мандлын аймгийн Хөвсгөл далай Дэлгэрцагаан уулын хошуу
Анх байгуулагдах үеийн сумны тоо 4 сум
1918 оны хүн амын тоо Өрх – 1100. Нийт – 5000.
Одоогийн Хөвсгөл аймгийн Ханх, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр, Эрдэнэбулган, Түнэл сумд
Хошууны дотор байсан сүм хийд Дашпунцаглин хийд (1779), Пунцагдэчинравжаалин хийд (1800), Дагданчойнхорлин хийд (1821), Дашлин дуган (1904)
Сүүлчийн засаг ноён Пүрэвжав

Хөвсгөл нуурын урианхай хошуу

Чин улсын үеийн Тагна урианхайн харьяат бүгдийн даргын хошуу

    1756 онд хотогойдын засаг Чингүнжав Чин улсын эсрэг бослого гарган дарагдаж, цаазаар авхуулсанд түүний харьяат 16 отог урианхай нарыг Улиастайн жанжинд шууд харьяалуулан Чин улсын хаанд алба тушаах бүгдийн дарга нарын захирсан 4 хошуу болгон зохион байгуулжээ. Хөвсгөл нуурын зүүн болон хойд талд оршин суух урианхайн 4 отгийг 4 сум болгон зохион байгуулж, бүгдийн даргын хошуу болгоод тэднийг захиран сууж байсан хотогойдын Ашида даргын хүү Итгэлийг бүгдийн дарга болгон захируулав. Тус хошууны 4 сумын 2 нь гэр харуулаас урагш, 2 нь гэр харуул болон хилийн хооронд нутаглан сууж байв. 1772 онд гэр харуулын гадна байсан 2 сумыг өвөр талын 2 суманд нийлүүлэн суулгаж байгаад 1805 онд дахин уг нутагт нь буцааж суулгажээ. Бүгдийн дарга Чүлтэмгомбын үед Тагна урианхайн 4 хошууг ерөнхийлөн захирах бүгдийн даргад захирагдахад газар нутаг хол хэмээн шууд Улиастайн жанжинд захирагдах болов. Тус хошууны нутаг нь хойд болон зүүн талдаа Оросын хил, өмнө талдаа гэр харуулын нутгаар Түшээт хан аймгийн Түшээт ханы хошууны Ар гөрөөчин отог, Засагт хан аймгийн Эрдэнэ дүүрэгч засгийн Өвөр ширхтэн урианхай отогтой, баруун талдаа Хөвсгөл нуур болон Жавзандамба хутагтын шавийн Хар дархад отогтой зах нийлэн суужээ. 1911 онд Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээн тунхаглахад тус хошуу нь Жавзандамба хутагт Богд хаанд дагаар орсон тул тус хошууны бүгдийн дарга Хишигжаргалыг үе улиран залгамжлах засаг болгож харьяат хошууг захируулан шууд Дотоод яаманд харьяалагдаж байв. 1921 онд Тагна урианхай тусгаар тогтноход тус хошуу нь Монгол улсдаа дагаар орж үргэлжлэн Дотоод яаманд харьяалагдаж байжээ. 1924 онд тус хошууны хуучин захиргааг өөрчилж Хөвсгөл далай Бүрэнхан уулын хошуу, Хөвсгөл далай Дэлгэрцагаан уулын хошуу хэмээх 2 хошуу болгоод 1926 онд нэгтгэж Хөвсгөл далай Дэлгэрхан уулын хошуу хэмээн нэрлэж, 1927 онд хуучин Засагт хан аймгийн Эрдэнэ дүүрэгч засгийн хошууны харьяат Өвөр ширхтэн урианхай отгоор байгуулсан Жаргалант сумыг нэгтгэж, 1928 онд хуучин гэр харуулын нутгийг нэтгэжээ. 1931 оны засаг захиргааны өөрчлөлтөөр тус хошууны хуучин нутаг нь одоогийн Хөвсгөл аймгийн Ханх, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр, Түнэл, Эрдэнэбулган сумдын нутагт багтан оржээ. (Б.Нацагдорж)

Бүгдийн дарга нарын залгамжлал

Итгэл

Бүгдийн дарга

1756-1765

Цэвэг

Бүгдийн дарга

1765-?

Ямпил

Бүгдийн дарга

?

Гомбо

Бүгдийн дарга

?

Дамиранжав

Бүгдийн дарга

1805-1827

Балбар

Бүгдийн дарга

1827-1840

Чүлтэмгомбо

Бүгдийн дарга

1841-1872

Чүнрэгжав

Бүгдийн дарга

1873-1880

Уртнасан

Бүгдийн дарга

1881-1885

Хишигжаргал

Бүгдийн дарга

1886-1913

Найданжав

Засаг гүн

1913-1918

Пүрэвжав

Засаг гүн

1918-1923

Хөвсгөл нуурын урианхай хошууны газрын зураг

Ашигласан ном зохиол

Майский И. Современная Монголия. Иркутск, 1921.

Сономдагва Ц. Монгол улсын засаг, захиргааны зохион байгуулалтын өөрчлөлт, шинэчлэл. Улаанбаатар, 1998.

Б.Нацагдорж. Хөвсгөл нуурын урианхайчууд: цаатнаас малчин руу. // Евразийн нүүдлийн мал аж ахуй: Түүх, Соёл, Хүрээлэн буй орчин. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. Сэндай, 2016. 


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол