Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Аругтай
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр 1379
Нас барсан он, сар, өдөр 1408
Албан тушаал хаан

Гүйличи хаан

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын хаан (1403-1438).


Гүйличи Аругтай тайш зэрэг хүмүүсийн дэмжлэгээр 1403 онд хаан суув. Хятад сурвалжийн мэдээнээс үзвэл Гүйличи хаан суугаад урьдын “Юань” хэмээх улсын нэрийг “Дадань (Татар)” хэмээн сольсон гэдэг. Тэрээр хаан болоод Мин улсын хаан Чжу Ди (Юнлэ)-д захидал илгээж, харилцаагаа хэвийн болгохыг оролдож байжээ. Гүйличи Асуд аймгийн Аругтай, Мархасан нарыг чинсангаар тус тус томилж, төрийн хэрэгт туслуулжээ.

Ойрадыг эрхэндээ оруулахын тулд тэдэнтэй олон удаа тулалдаж, Ойрадын мэдэлд байсан Хами-г эзэлсэн ажээ. Гүйличи, Аругтай нарын хэн хэн нь хүчээ бэхжүүлэхийн тулд хамтарч байв. Гэвч 1408 онд Аругтай тайш урваж, Гүйличи хааныг огцруулж нутаг руу нь хөөсөн бөгөөд Гүйличи нутагтаа очоод удалгүй нас баржээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч , УБ., 1961

동북아역사재단 편, 明史 外國傳 譯註, 2012 (солонгос хэлээр)

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол