Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Гүюг хаан
Төрөл түүхэн зүтгэлтэн
Цаг үе Их Монгол улс
Хэний хаанчлалын үед 1249-1251
Салбар, чиглэл түүх
Хүйс эм
Төрсөн он, сар, өдөр тодорхойгүй
Нас барсан он, сар, өдөр 1251
Овог, аймаг Ойрад аймаг
Албан тушаал Гүюг хааны их хатан, Их Монгол улсын төрийг түр хамаарагч
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, хүү охин гэх мэт) Эцэг нь Ойрад аймгийн Хутуга бэх. Хөвгүүд нь Хурц, Хожа, Нагу.

Огул Хаймиш хатан

Их хаан Гүюгийн их хатан, Их Монгол улсын төрийг түр хамаарагч.

Огул Хаймиш бол Ойрад аймгийн Хутуга бэхийн охин юм. Гүюг хааныг нас барсны дараа, уламжлал ёсоор түүний бэлбэсэн хатан Огул Хаймиш 1249-1251 онд Бат болон олон ноёдын зөвшөөрснөөр төрийн хэргийг түр хамаарчээ. Огул Хаймишийг төр барихад Сорхугтани бэх, Чингай түшмэл нар их үүрэгтэй байсан байна.

Гүюг хааныг нас бармагц Бат хаан элч зарж Огул Хаймишид бэлбэсрэлийн ёс гүйцэтгүүлээд төрийн хэргийг Огул Хаймиш, Чингай чинсан нарын санал харж шийтгэж байгтун гэж алтан ургийн хан хөвгүүдэд зөвлөсөн байна. Хан хөвгүүд Бат хааны зөвлөснийг хайхралгүй, Огул Хаймиш, Чингай чинсан нарын үгэнд оролгүй цөм зоргоороо загнаж байжээ. Огул Хаймиш төр хамаарч байх үедээ Өгэдэйн угсаанаас ялангуяа Ширэмүнийг хаан суулгах гэж их зүтгэсэн байна. Гэвч санасандаа хүрч чадаагүй ажээ. Огул Хаймиш хатан Мөнхийг хаан суусан явдлыг илээр эсэргүүцэж байгаад цаазаар авахуулсан байна. (Ц.Энхчимэг) 

Ашигласан ном зохиол

Далай Ч., Монголын түүх (1260-1388), гутгаар дэвтэр, УБ., 1992

Монгол улсын түүх, дэд боть, УБ., 2003


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол