Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Халхын умард замын Цэцэрлэгийн чуулганд хавсарган захируулсан өөлдийн засгийн хошуу, Сайн ноён хан аймгийн Сүжигт засгийн хошуу, Цэцэрлэг мандлын аймгийн Хотонт уулын хошуу, Цэцэрлэг мандлын аймгийн Эрдэнэбулган уулын хошуу, Сүжигт бэйсийн хошуу
Төрөл Хошуу
Цаг үе 1705-1925 он
Хэний хаанчлалын үед Энх-Амгалан
Анхны засаг ноён Засаг, улсад туслагч гүн Данжила
Удам Зүүнгарын цорос язгууртан Догшин ноён Хархулын хүү Эрдэнэ баатар хунтайжийн хүү Ончоны хүү
Харьяалал Сайн ноёны аймаг
Байгуулагдсан он цаг 1705
Татан буугдсан он цаг 1925
Манжийн үеийн нэршил (1691-1911) Халхын умард замын Цэцэрлэгийн чуулганы хавсарган захируулсан өөлдийн засаг хошуу
Богд хаант Монгол улсын үеийн нэршил (1911-1923) Сайн ноён хан аймгийн Сүжигт засгийн хошуу
1923 оноос хойш (1923-1931) Цэцэрлэг мандлын аймгийн Хотонт уулын хошуу, Цэцэрлэг мандлын аймгийн Эрдэнэбулган уулын хошуу
Анх байгуулагдах үеийн сумны тоо 1 сум
1918 оны хүн амын тоо Өрх – 117. Эрэгтэй – 436 (үүнээс тайж – 12, хамжлага ард – 67, лам банди – 213, сумны албат эр – 131, сул эр – 13). Эмэгтэй – 423. Нийт – 859.
Одоогийн Архангай аймгийн Хотонт сум
Хошууны дотор байсан сүм хийд Дашгэмбэллин хийд (1838)
Сүүлчийн засаг ноён Сандаг-Очир

Сүжигт засгийн хошуу (Сайн ноёны аймаг)

Чин улсын үеийн Халхын Сайн ноён аймгийн хошуу

    Зүүнгарын Галдан бошогт хааны шадар жанжин бөгөөд Зүүнгарын цорос язгууртан Данжила нь 1697 онд 79 шадар дагалдагсдаа дагуулан Чин улсад дагаар оржээ. Энх-Амгалан хаан биеэр хүлээн авч уулзаад дотоод сайдаар өргөмжилж, хүү Доржсэвдэнг хиа тавьжээ. 1698 онд харьяат ардыг нь Цахарт нүүлгэн тэндхийн шулуун шар хошууны бүрэлдхүүнд оруулж сум зохион Доржсэвдэнд захируулав. 1705 онд Данжилаг засаг улсад туслагч гүн өргөмжлөөд 1706 онд Түйн голд нутаглуулахаар илгээв. 1708 онд Данжилаг нас барахад хүү Доржсэвдэнд засаг, улсад туслагч гүнгийн хэргэмийг залгамжлуулаад 1723 онд дэвшүүлэн хошууны бэйс хэргэм хүртээжээ. 1730 онд дэвшүүлэн төрийн бэйл болгов. 1731 онд Зүүнгарын цэргийн довтолгооноос сэрэмжлэн Хөххотны зүг нүүлгэхийг хүссэнд цахарын хуучин нутаг Шармөрний зүг нүүлгэн суулгажээ. 1737 онд хүү Сандавт нь нэг зэрэг бууруулан засаг залгамжлуулж, Халх голын зүг нүүлгэн суулгажээ. Түүний хүү Гончигбаны үед мөн Түйн голоос нүүлгэж Сайн ноёны аймгийн Олон усны газар шилжүүлэн суулгав. Тус хошууны нутаг нь зүүнш Хүйс, өмнөш Харгат, баруунш Цагаан уул, хойш Орхон гол, зүүн хойш Өгий нуур, баруун хойш Баян өндөр, зүүн хойш Булаг уул, баруун өмнөш Орхон голд хүрчээ. 1911 онд Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээн тунхаглахад тус хошууны засаг ноён Сандаг-Очирт үе улиран Сүжигт засаг цол, бэйлийн зэрэг олгосноор тус хошууг Сайн ноён хан аймгийн Сүжигт засгийн хошуун хэмээн нэрийдэх болжээ. 1923 оны засаг захиргааны өөрчлөлтөөр тус хошууг Цэцэрлэг мандлын аймгийн Хотонт уулын хошуу хэмээн өөрчилж Дэлгэрбадрах хэмээх нэг сумтай болгожээ. 1925 онд жижиг хошуудын татан буулгаж нэгтгэхэд тус хошууг татан буулгаж Цэцэрлэг мандлын аймгийн Эрдэнэ булган уулын хошуутай нийлүүлжээ. 1931 оны засаг захиргааны шинэчлэлээр хуучин аймаг хошуудыг татан буулгахад тус хошууны хуучин нутаг нь одоогийн Архангай аймгийн Хотонт сумын нутагт хуваагдан оржээ. (Б.Нацагдорж)

Засаг ноёдын үе залгамжлал

Данжила

Засаг, улсад туслагч гүн

1705-1708

Доржсэвдэн

Засаг, улсад туслагч гүн, хошууны бэйс, төрийн бэйл

1708-1737

Сандав

Засаг, хошууны бэйс

1737-1760

Гончигбан

Засаг, хошууны бэйс

1761-1804

Жигмэдгүнгэ

Засаг, хошууны бэйс

1804-1806

Цэвэгжал

Засаг, хошууны бэйс

1807-1813

Жамьяндорж

Засаг, хошууны бэйс

1814-1817

Гунгаадорж

Засаг, хошууны бэйс

1818-1842

Цэдэвдорж

Засаг, хошууны бэйс

1842-1885

Чимэддэлэг

Засаг, бэйлийн зэрэг, хошууны бэйс

1886-1912

Сандаг-Очир

Засаг, бэйлийн зэрэг, хошууны бэйс

1912-1923

 

Ашигласан ном зохиол

Jang Mu jokiyaba. Namyun, Banzaraγča mongγolčilaba. Mongγol-un qosiγu nutuγ-un temdeglel (dumda). Ündüsüten-ü keblel-ün qoriy-a. 1990

Майский И. Современная Монголия. Иркутск, 1921.

Сономдагва Ц. Монгол улсын засаг, захиргааны зохион байгуулалтын өөрчлөлт, шинэчлэл. Улаанбаатар, 1998.

Шархүү Цэ. Дөрвөн аймгийн засаг хошуудын засаг ноёдын товч шастир. // Mongoru kenkyukai. Osaka, 1984. Vol.7, т.119-207. 

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол