Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Фүюр харуул
Хамаа бүхий үг Урианхайн 3 харуул, Доянь харуул, Тайнин харуул, Монгол, Ойрад
Төрөл овог аймаг
Цаг үе Дундад зуун
Салбар, чиглэл түүх
Угсаа монгол
Бүс нутаг БНХАУ
Үүсч байгуулагдсан он цаг XIV зуун

Фуюй харуул

XIV зууны эцэст Мин улсаас Хянганы нурууны зүүн хэсэгт байгуулсан Монголын 3 харуулын нэг.


Хятадын Мин улс Фуюй харуул (福餘衛)-ыг 1389 онд байгуулж, Хайсаннандаши (海撒男答奚) гэгчийг тус харуулын чжихуйтунчжи болгожээ. Тус харуул голчлон Үжээд аймгийн хүмүүсээс бүрдэж байв. Анхандаа Нон мөрөн, Үер гол (烏裕爾河)-ын савд нутаглаж байв. Харин XV зууны дунд үеэр өмнө тийш нүүдэллэн одоогийн Мүгдэн, Тиелин, Кайюань хавьд нутаглах болжээ.

Монголын Зүүн гурван түмэн дорно зүгт нүүдэллэн Ляодунд нутагласны дараа тус харуул Монголын их хааныг идэвхтэй дэмжиж байв. Улмаар Фуюй харуулын Үжээд нар Цахар, Халх, Хорчинд шингэснээр тус харуулын нэр хэрэглэгдэхээ больжээ.

Фуюй харуулынхан Цагаан хэрмийн Баясгалан хадат хаалгаар дамжин Мин улстай харилцаж, Кайпин-д зах нээн худалдаалдаг байв. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

동북아역사재단 편, 明史 外國傳 譯註, 2012 (солонгос хэлээр)

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003

Ван Мандаа, Монголын түүхийн толь, ӨМАХХ, 1999


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол