Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Тогоон, Эсэн, Мандуул
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Өөр нэр (цол, сүмийн цол гэх мэт) Тайсун хаан
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр 1422
Нас барсан он, сар, өдөр 1452
Овог, аймаг Хиад Боржигин
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Өвөг эцэг нь Харгуцаг дүүрэн хунтайж, эцэг нь Ажай тайж. Дүү нь Агбаржин, Мандуул. Хүү нь Махагүргис, Молон.

Тогтобух хаан

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын их хаан (1439-1452).


Тогтобух нь 1439 (1433?) оны орчим их хааны сууринд сууж Тайсун хаан хэмээн цоллогдох болжээ. Тэрээр Ойрадын Тогоон тайшийн тусламжтайгаар хаан суужээ. Тайсун гэдэг нь хятад хэлний “Тайцзун” гэсэн үгээс гаралтай бололтой.

Тогтобух Тогоонтой холбоолон тухайн үед Зүүн Монголын хаан байсан Адай, түүний тайш Аругтай нарыг довтолж байв. 1438 онд Адай хааныг барьж хороосноор Тогтобух өрсөлдөгч этгээдээ даржээ Тэрээр Зүрчидийн олон аймгийг эрхэндээ оруулж, Урианхайн гурван харуулыг талдаа оруулжээ. Түүнчлэн Тогтобух 1442 онд Солонгосын Чосөнъ улсын Сэжон ванд захидал илгээн, холбоо тогтоохыг оролдож байв.

Тогоон тайшийг үхсэний дараа түүний хүү Эсэн эцгийнхээ суурийг залгамжилж, Тогтобух хаантай хамтран Мин улсыг довтлох болов. Тухайлбал: 1449 онд Эсэн тайшийн хамтаар Мин улсыг довтлох нэг замын цэргийг тэргүүлж, Ляодунгийн чиглэлд довтолж байсан агаад энэ довтолгооны үеэр Мин улсын Инцзун хаан монголчуудад олзлогдсон билээ.

Гэвч Мин улсын эсрэг довтолгоон амжилттай төгссөний дараа 1451 онд Эсэн өөрийн охин дүүгээс төрсөн хүүг Тогтобухын дараа хаан ширээ залгамжлах хунтайцзи болгон нэр цохуулахыг санаархжээ. Үүний улмаас Тогтобух, Эсэн нар эвдрэлцэж, Эсэн Тогтобухыг довтолжээ. Тогтобухын дүү Агбаржин жонон Эсэний талд урвасны улмаас Тогтобух ялагдан зугтаажээ. Зугтааж явахдаа охиныг нь голж төрхөмд нь буцаасны өсийг санасан хадам эцэг Горлодын Цэвдэнд алагджээ. Тогтобухыг нас барсны дараа түүний хүү Махагүргис, Молон нар дараалан хаан суужээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч, УБ., 1961

Шара туджи. Монгольская летопись XVII в., М., 1957

동북아역사재단 편, 明史 外國傳 譯註, 2012 (солонгос хэлээр)

Гонгор Д., Халх товчоон, УБ., 1970

Монгол хаад - 9, эрхэлсэн: Төрт ёс, хаадын сан, УБ., 2012

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003

Цэрэндорж Ц., Монголын Тайсун хаанаас 1442 онд Чосөнъ улсын Сэжон ванд илгээсэн сургах зарлигийн бичиг // Түүхийн судлал, боть XL, УБ., 2010, 355-362-р тал.


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол