Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Халхын умард замын Цэцэрлэгийн чуулганы баруун гарын өмнөд хошуу, Сайн ноён хан аймгийн Саруул засгийн хошуу, Цэцэрлэг мандлын аймгийн Цонхайлин уулын хошуу, Саруул гүнгийн хошуу
Төрөл Хошуу
Цаг үе 1691-1931 он
Хэний хаанчлалын үед Энх-Амгалан
Анхны засаг ноён Засаг, тэргүүн зэргийн тайж Аюуш
Удам Түмэнхэн сайн ноёны тавдугаар хүү Жияг үйзэн ноёны хүү
Харьяалал Сайн ноёны аймаг
Байгуулагдсан он цаг 1691
Татан буугдсан он цаг 1931
Манжийн үеийн нэршил (1691-1911) Манжийн үеийн нэршил (1691-1911)
Богд хаант Монгол улсын үеийн нэршил (1911-1923) Сайн ноён хан аймгийн Саруул засгийн хошуу
1923 оноос хойш (1923-1931) Цэцэрлэг мандлын аймгийн Цонхайлин уулын хошуу
Анх байгуулагдах үеийн сумны тоо 1 сум
1918 оны хүн амын тоо Өрх – 511. Эрэгтэй – 1205 (үүнээс тайж – 153, хамжлага ард – 259, лам банди – 420, сумны албат эр – 333, сул эр – 40). Эмэгтэй – 1085. Нийт – 2290.
Одоогийн Архангай аймгийн Хайрхан сум
Хошууны дотор байсан сүм хийд Ганданшадавлин (1688 оноос өмнө)
Сүүлчийн засаг ноён Гэлэг

Саруул засгийн хошуу (Сайн ноёны аймаг)

Чин улсын үеийн Халхын Сайн ноён аймгийн хошуу

    Халхын зүүн гарын Түмэнхэн сайн ноёны тавдугаар хүү Жияг үйзэн ноёны хүү Аюуш 1688 онд зүүнгарын цэргийн хөлөөс зайлан Чин улсад дагаар оржээ. 1691 онд Долнуурын чуулганаар түүнийг засаг, тэргүүн зэргийн тайжаар өргөмжлөн харьяат ардаар нэг сум зохион захируулжээ. 1696 онд Галдан бошогт хааныг дайлах цэрэгт газарч гарган өгч явсан тул дэвшүүлэн улсад туслагч гүн өргөмжилжээ. 1700 онд нас барсанд түүний ач Ванжилд засгийн хэргэмийг залгамжлуулав. 1725 онд Сайн ноёны аймгийн байгуулахад шинэ аймагт шилжин захирагджээ. Тус хошууны нутаг нь зүүнш Сахалт, өмнөш Цэнгэлт, баруунш Далант толгой, хойш Зүйрэй булаг, зүүн хойш Шарга нуур, баруун хойш Элст, зүүн өмнөш Хөх хошуу, баруун өмнөш Хүнүйн өвөр хүрэх бөгөөд зүүн өмнө талаараа тус аймагт хавсарган захирагдсан Өөлдийн өмнөд хошуу, баруун өмнө талаараа Зая бандидын шавь нарын нутагтай зах нийлнэ. 1911 онд Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээн тунхаглахад тус хошууны засаг ноёнд үе улиран Саруул засаг цол хүртээсэн тул үүнээс хойш Сайн ноён хан аймгийн Саруул засгийн хошуу хэмээн нэрийдэх болов. 1923 оны засаг захиргааны шинэчлэлээр тус хошууг Цэцэрлэг мандлын аймгийн Цонхайлин уулын хошуу хэмээн өөрчлөн нэрийдэж, Баянцагаан, Хайрхан, Чандмань, Гичгэнэ зэрэг сумдтай болгожээ. 1931 оны засаг захиргааны өөрчлөлтөөр хошуудыг татан буулгахад тус хошууны хуучин нутаг нь одоогийн Архангай аймгийн Хайрхан сумын нутагт багтан оржээ. (Б.Нацагдорж)

Засаг ноёдын үе залгамжлал

Аюуш

Засаг, тэргүүн зэргийн тайж, улсад туслагч гүн

1691-1700

Ванжил

Засаг, улсад туслагч гүн

1700-1747

Сандавцэмбэл

Засаг, улсад туслагч гүн

1747-1764

Цэдэнжав

Засаг, улсад туслагч гүн

1760-1764

Сандавцэмбэл

Засаг, улсад туслагч гүн

1764-1781

Гарма

Засаг, улсын түшээ гүн

1781-1804

Гэмпилдондов

Засаг, улсад туслагч гүн

1804-1815

Дашдэлэг

Засаг, улсад туслагч гүн

1815-1828

Бандижав 

Засаг, улсад туслагч гүн

1828-1847

Жигжиддорж

Засаг, улсад туслагч гүн

1847-1892

Махсамдан 

Засаг, улсад туслагч гүн

1892-1912

Гэлэг

Засаг, улсад туслагч гүн

1912-1923

Ашигласан ном зохиол

Jang Mu jokiyaba. Namyun, Banzaraγča mongγolčilaba. Mongγol-un qosiγu nutuγ-un temdeglel (dumda). Ündüsüten-ü keblel-ün qoriy-a. 1990

Майский И. Современная Монголия. Иркутск, 1921.

Сономдагва Ц. Монгол улсын засаг, захиргааны зохион байгуулалтын өөрчлөлт, шинэчлэл. Улаанбаатар, 1998. 

Шархүү Цэ. Дөрвөн аймгийн засаг хошуудын засаг ноёдын товч шастир. // Mongoru kenkyukai. Osaka, 1984. Vol.7, т.119-207. 


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол