Монгол улсын анхны ерөнлийлөгч П.Очирбат

Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Төрийн тэргүүн
Хамаа бүхий үг Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч
Төрөл Үйл явдал
Цаг үе 1993 оноос одоог хүртэл
Ерөнхийлөгчийг анх хэдэн онд сонгосон 1993 он
Хаанаас сонгодог Бүх ард түмний санал хураалтаар
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон хүмүүс П.Очирбат, Н.Багабанди, Н.Энхбаяр, Ц.Элбэгдорж

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч

Монгол Улсын төрийн тэргүүн, Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч

    Ерөнхийлөгч нь төрийн тэргүүний хувьд Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг хангах ашиг сонирхлын үүднээс хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байгууллагууд зүй зохистой харилцан ажиллахад нь Үндсэн хууль болон бусад хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дэмжлэг нөлөө үзүүлнэ. Ерөнхийлөгч нь Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгчийн хувьд үндэсний эв нэгдлийн ашиг сонирхлыг дээдэлж, шаардлагатай үед нийгмийн бүлэг, хэсэг, улс төрийн хүчнүүдийн хооронд зөвшилд хүрэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг.

    Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг Үндсэн хууль, Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийн дагуу зохион байгуулж ирэв. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр 45 нас хүрсэн, сүүлийн таваас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгодог. Үндсэн хууль ёсоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн, Зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч бөгөөдулс орноо гадаад, дотоодод төлөөлөх бүрэн эрхтэй. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хууль болон бусад хуулиар бүрэн эрхийг нь баталгаажуулж өгсөн. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль таван удаа явагдаж, 1993 онд П.Очирбат, 1997, 2001 онд Н.Багабанди, 2005 онд Н.Энхбаяр, 2009, 2013 онд Ц.Элбэгдорж нар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр тус тус сонгогдсон. (Ж.Болдбаатар)

Ашигласан ном зохиол

Монгол Улсын Үндсэн хууль.(Эмхтгэн, тайлбар бичсэн Ж.Амарсанаа, О.Батсайхан)УБ.,2004.

БолдбаатарЖ, ЛүндээжанцанД. Монгол Улсын төр, эрх зүйн түүхэн уламжлал.Соёмбо принтинг. УБ.,2011.

ЛүндээжанцанД. Монгол Улс дахь төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт(Хоёр дахь хэвлэл). УБ.,2014.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол