Эрдэнийн Очир одон. Сэрсэн зууны түүх I. (Эрхэлсэн. Д.Долгорсүрэн, Редакцийн зөвлөл: Ц.Оюундарь, А.Мөнхчимэг, Р.Төрдалай, Ч.Содбилэг, Н.Мөнхцэцэг).УБ.:”Мөнхийн үсэг“ ХХК, 2011

Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Улсын баатар
Хамаа бүхий үг одон медаль
Төрөл үйл явдал
Цаг үе ХХ зуун
Бүс нутаг ХХ зууны эхэн үеийн Монгол улс
Болсон цаг хугацаа ХХ зуун
Хаана болсон Монгол улс
Холбогдох түүхэн хүн, аймаг угсаатан Монгол улс

Эрдэнийн очир одон

Монгол Улсын төрийн дээд шагнал

        Богд хааны зарлигаар 1913 онд "Эрдэнийночир" одонгбаталж дүрмийг нь гаргажээ. Эрдэнийн очир одон нь тэргүүн, дэд, гутгаар хэмээх гурван зэрэгтэй. Тэргүүн зэргийн одон дотроо гурван зэрэгтэй. Тэргүүн зэргийн Эрдэний Очир одон солбисон алтан очир үүний төв дунд ба толгой дор нь цөм сувд шигтгээд ард нь “Монгол Улсын эртний Богд хаан Чингисийн Эрдэнийн Очир” хэмээн цоолборлож, тусгайлан олон улсын хаан эзэн дор өргөмжлөн олгоно. Тэргүүн зэргийн хоёрдугаар зэргийн Эрдэнийн Очир нь солбисон алтан очир, үүний төв дунд дор нь сувд, толгой дор нь улаан эрдэнэ чулуу шигтгээд ар дор нь “Монгол Улсын эртний богд Халхын Очир Автай сайн хааны Эрдэний Очир” хэмээн цоолборлож, тусгайлан олон улсын хаан эзний тайж, Чин ван дор олгоно. Тэргүүн зэргийн гуравдугаар зэргийн Эрдэнийн Очир нь солбисон алтан очир, үүний төв дундад ба толгой дор нь цөм улаан эрдэнэ чулуу шигтгээд ар дор нь “Монгол Улсын шарын шажны эзэн анхдугаар дүрийн Богд Живзүндамба ламын Эрдэнийн Очир” хэмээн цоолборлож, тусгайлан олон улсын угсаа ван, гүн, улсын нагац нарт олгоно. Дэд зэргийн одон дотроо дөрвөн зэрэг. Дэд зэргийн одонг Монголын түшмэдийн зэргээр вангийн, бэйлийн, бэйсийн, гүнгийн зэргээр одонгуудыг дэс дараалан нэрлэж одонгийн ар талд дэсийг монгол үсгээр цоолборлон үйлдэж олгоно. Гутгаар зэргийн одон таван зэрэгтэй. Энэ нь түшмэлийн таван зэргээр тэргүүн, дэд, гутгаар, дөтгөөр, тавдугаар зэрэг хэмээн ялгаварлан тогтоожээ. (Б.Пунсалдулам)

Ашигласан ном зохиол

Чимэд Ө. Эрдэнийн Очир одон. УБ., 1961

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Болд Д, Мишигбаатар Ж. Монгол төрийн одон медалийн түүх (1913-2008). УБ.,2008
Монгол-Оросын цэргийн хамтын ажиллагаа (1911-1946). Баримтын эмхтгэл.Iботь. 1911-1936. Эмхтгэсэн Т.Оюунбазар нар, УБ.,2007