Хүний нүүр дүрсэлсэн буган хөшөө (Уушгийн өвөр, Бүрэнтогтох, Хөвсгөл)

Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Буган чулуун хөшөө, Хиргисүүр, Шивэртийн амны буган хөшөө, Жаргалантын буган хөшөөний цогцолбор
Төрөл Хөшөө чулуу, Тахилгын байгууламж
Түүхэн эрин үе Хүрлийн үе
Он цаг НТӨ II-I мянган
Салбар Археологи

Уушгийн өврийн буган хөшөөний цогцолбор

Хүрэл, түрүү төмрийн үед холбогдох буган хөшөөний цогцолбор

    Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотоос баруун зүгт 18 км зайд Бүрэнтогтох сумын нутаг Улаан Уушиг уулын өвөрт буган хөшөө болон хиргисүүрийн тахилгын байгууламжийн томоохон цогцолбор орших бөгөөд нэг дор 30 орчим буган хөшөө бий. Эдгээр хөшөө нь хойноосоо урагш цуварсан байрлалтай ба тэдгээрийн эргэн тойронд битүү болон цагариган хэлбэрийн чулуун дарааст олон тахилгын байгууламжуудтай. Энэхүү дурсгал нь Евразийн буган чулуун хөшөөт цогцолбор дурсгалуудын хамгийн олон хөшөөтэй нь бөгөөд хиргисүүр, буган хөшөөний соёлыг тээгч эртний ард түмний судалгаанд онцгой байр суурийг эзэлдэг.

    Энд анх 1970-аад оны үед хуучнаар ЗХУ-ын судлаач В.В.Волков, Э.А.Новгородова нар судалгаа хийж, дараагаар нь 1999, 2003-2006 онуудад Монгол-Японы хамтарсан cудалгааны баг хоёр хиргисүүрийг бүх тахилгын байгууламжийн хамт, нэг дөрвөлжин булш, 4, 7, 8-р буган хөшөөний тахилгын байгууламжуудыг, 2013 онд Монгол-Оросын хамтарсан шинжилгээний анги буган хөшөөний тахилгын цогцолборыг өргөн талбайгаар малтан шинжилжээ.

    Эндхийн буган хөшөөд Монгол-Өвөр Байгалын хэлбэр буюу бугын загварчилсан дүрст хөшөөний төрөлд хамаарна.  Хөшөөдийн хамгийн намхан нь 133 см, хамгийн өндөр нь 375 см хэмжээтэй ба хөшөөдийг цайвар саарал, улаан хүрэн, хөх саарал өнгийн боржингоор хийжээ. Хөшөөдийн сийлбэр харилцан адилгүй хадгалагдсан. Эдгээр хөшөөдийн дотроос хүний нүүр дүрсэлсэн хөшөө хамгийн онцгой нь юм. Уг хөшөөний нэг нарийн талын дээд хэсэгт хүний нүүр, нүд, хөмсөг, хамар, ам, чих зэргийг уран нарийн сийлж, чихэнд нь ээмэг зүүснээр дүрсэлжээ. Хүний нүүрний доод талд хүзүүний зүүлт, түүний доор том жижиг 14 бугыг хөшөөг эргэн ороосон байдалтайгаар дүрслэхдээ тэдний завсар зайнд нь таван талт хэлбэртэй бамбай, толь зэргийг багтааж, харин бүсний доод талд 14 бугыг дээшээ тэнгэр өөд тэмүүлсэн байдалтайгаар сийлжээ. Бүс нь ханан хээ чимэглэлтэй бөгөөд түүнээс байлдааны зээтүү, чичлүүр хутга, дэгээ, билүү, саадаг зэргийг зүүснээр сийлсэн байна.   

   Уушгийн өврийн буган хөшөөний тахилгын цогцолбороос илэрсэн адууны ясны дээжээр холбогдох он цагийг нь НТӨ 1312-810 он хэмээн тогтоожээ. (Ж.Гантулга) 

Ашигласан ном зохиол

Баярсайхан Ж. Умард Монголын буган хөшөө. Түүхийн ухааны докторын зэрэг горилсон                         зохиол. УБ., 2016.

Волков В.В. Оленние камни Монголии. М., 2002.

Монголын буган хөшөө // Монголын археологийн өв. Цуврал зурагт цомог, II боть. Эрхлэн хэвлүүлсэн Ц.Төрбат. УБ., 2016.

Савинов Д.Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. СПб., 1994.

Takahama Shu, Hayashi Toshio, Erdenebaatar D. Preliminary report on archaeological investigations in Mongolia. Ulaanbaatar, 2003.

Takahama Shu. Research of Ulaan Uushig I (Uushgiin Ovor) in Mongolia and newly acquired C14 data // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Барнаул, 2010, стр. 126-131.

Kovalev A.A., Erdenebaatar D., and Rukavishnikova I.V. A Ritual Complex with deer stones at Uushigiin uvur, Mongolia: Composition and Construction stages (Based on the 2013 Excavations) // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. №44/1. Новосибирск, 2016, стр. 82–92.

 

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол