Чингисийн чулууны бичиг. – Чингис хааны өв. УБ., 2012. 90-р тал

Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Есүнхэгийн бичигт хөшөө
Хамаа бүхий үг Чингис хаан,Хавт Хасар, Хархираагийн буюу Хондуйн балгас
Төрөл Монгол бичгийн түүхэн дурсгал
Цаг үе Их Монгол улс, 1225 он
Хэний хаанчлалын үед Чингис хаан
Салбар Бичиг, соёлын дурсгал
Бүс нутаг Өнөөгийн ОХУ-ын Буриад улсын нутаг
Болсон цаг хугацаа XIII зууны 1224/1225 он
Хаана болсон Буха Сочихай ( газрын байршил тодорхойгүй)
Холбогдох түүхэн хүн, аймаг угсаатан Чингис хааны дүү Хавт Хасарын хүү Есүнхэ мэргэн, Хиад Боржигин

Чингисийн чулууны бичиг

Чингис хааны дүү Хавт Хасарын хүү Есүнгэ мэргэнд зориулж босгосон гэрэлт хөшөө. Боржин чулуун дээр 21 үгийг таван мөрөөр, уйгуржин монгол бичгээр ухаж сийлжээ. Хөшөөний өндөр нь 202 см ,өргөн нь 74 см, зузаан нь 22см. 1802 онд Хархираа, Үрлүнгүй голын бэлчирт орших Хондуйн балгаснаас нэгэн бичигт хөшөө олдсоныг нутгийн хэлмэрч нар эхний мөр тэтгэн бичсэн хоёр үгийг Чингис хаан хэмээн уншсанаар Чингисийн чулуу хэмээн алдаршжээ.

Хөшөөний бичээсийн агуулга нь: Чингис хаан Хорезм улсыг байлдан эзлээд буцах замдаа хуралдай хурж тэр үед Хасарын хүү Есүнхэ 335 алд газар харвасны дурсгалд зориулжээ. Тухайн үед Хасарын эзэмшлийн төв нь Нерчинск хотын ойролцоо байжээ.

1818 онд Сибирийг судлаач Г.И.Спасский “Сибирийн мэдээ” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд уг хөшөөний тухай анх мэдээлснээр судалгааны эргэлтэд оржээ. Хэсэг хугацаанд Нерчинск хотод хадгалж байгаад 1829 онд Санктпетербургт хүргэгдэж ШУА-ийн Азийн музейд, 1936 оноос Эрмитажид хадгалах болжээ.

1830-аад оны үеэс уг хөшөөний бичээсийг монгол судлаач оросын эрдэмтэн Я.И.Шмидт, Д.Банзаров, И. Н. Клюкин, Японы эрдэмтэн С.Мураяма, Францын эрдэмтэн Л.Амбис, Монголын эрдэмтэн Х.Пэрлээ, Унгарын  эрдэмтэн Л.Лигети, Австралийн Игорь де Рахевильз нарын зэрэг олон эрдэмтэн судлаж дэлхийн монгол судлалд Чингисийн чулууны бичээсийг судлах чиглэл буй болсон гэж хэлж болно. Оросын эрдэмтэн Н.Я.Бичурин, “Юань улсын судар”-т буй Есүнгэгийн намтрыг хятад хэлнээс орчуулжээ.

Есүнгэ нь Хубилай хааныг дэмжиж байсан бөгөөд хэсэг хугацаанд Хархорумыг захирч байгаад 1261 онд Аригбөхийн цэрэгт ялагдан ухарчээ. Аригбөх Хубилайд бууж өгөхөд тэдний бурууг хүлээлгэх хуралдай дээр Есүнгэ шагнуулсан тухай мэдээ Юань улсын сударт бий. (С.Цолмон)

Ашигласан ном зохиол

Бира Ш., Түүвэр зохиолууд, Collection of selected Papers, УБ., 2007
Дамдинсүрэн Ц., Монголын уран зохиолын тойм,УБ.,1957. 
Пэрлээ Х., Бүтээлийн чуулган III боть, УБ., 2012
БНМАУ-ын түүх, I боть,УБ., 1966
Монгол улсын түүх, 5 ботийн III боть, УБ., 2003
Чингис хаан, Монгол улсын шинжлэх ухаан, I боть, УБ., 2006
Чингис хааны өв, УБ., 2012
Артемьев А.Р.Новые исследования города монгольского хана Есунгу в Забайкалье. (XIII–XIV вв.) // Древняя и средневековая история Восточной Азии. Владивосток, 2001.
Доржи Банзаров. Собрание сочинений, УУ.,1997
Киселев С. В , Евтюхова Л.А, Кызласов Л. Р, и др. Древнемонгольские города. М.,1965
Клюкин И.Н., Древнейшая монгольская  надпись на Хорхираском (Чингис-хановом) камне - Тр. Гос. Дальневосточного университета, 1927., Сер. 6, № 5;
Шмидт Я.О., О новом переводе монгольской надписи на известном памятнике Чингиз-хана, Санкт-Петербургские ведомости, 1939. – № 224;
Историко-культурный атлас Бурятии. М., 2001

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол