Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Их Монгол улс, Өмнөд Сүн улс
Төрөл Түүхэн хүн
Цаг үе Их Монгол улс, Өмнөд Сүн улс
Хэний хаанчлалын үед Өгэдэй хаан
Салбар, чиглэл Түүх
Өөр нэр (цол, сүмийн цол, хоч нэр гэх мэт) Цзывэнь
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр Тодорхойгүй
Нас барсан он, сар, өдөр 1245
Овог, аймаг Пэн овогтон
Төрсөн газар Цзянси муж
Албан тушаал Сычуань мужийн амуулан тохинуулах дэд түшмэл

Пэн Дая

Их Монгол улсад зарагдан ирсэн Өмнөд Сүн улсын элч.


Пэн Дая Хятадын Өмнөд Сүн улсын Цзянси мужийн Гуян-гийн хүн. Сүн улсын Шаодингийн 5 дугаар онд (1232) Монгол улсад элчээр ирж өөрийн үзсэн харсандаа тулгуурлан “Хар Татарын хэргийн товч” хэмээх номыг бичиж үлдээжээ. Уг ном нь монголчуудын улс төр, цэрэг дайны жагсаал, эдийн засаг, ёс заншил зэрэг дэлгэрэнгүй агуулгыг багтаасан байна. Пэн Даяа бас Сычуань мужийн Амуулан тохинуулах дэд түшмэл болж монголын цэргээс сэргийлэн Чунцин хотыг байгуулжээ. Зарим мэдээг үндсэлбэл 1240-өөд оны үеэр Монголд элчээр ирсэн мэдээ байна. 1926 онд монголч эрдэмтэн Ван Говэй “Хар Татарын хэргийн товч” гэдэг номыг ариутган шүүж хэвлэлд бэлтгэхдээ “Энэхүү бичгийн хувь нэмэр нь “Монголын нууц товчоон” болон “Богд баатрын биеэр дайлсан тэмдэглэл”-ээс дутахгүй” хэмээн өндөр үнэлсэн байдаг. Уг ном 1979 онд Өвөр Монголд монгол бичгээр орчуулагдан хэвлэгдсэн бөгөөд Ж.Баясах 2006 онд кирилл бичигт орчуулан Улаанбаатар хотод хэвлүүлжээ. (А.Пунсаг)

Ашигласан ном зохиол

Сүн улсын түүх 

Юань улсын түүх

Монгол судлалын нэвтэрхий толь - Эртний түүх, Хөх хот, 2010

Монгол үндэстний нэвтэрхий түүх, Хөх хот, 2002 


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Буянхүү, Монгол түүхийн толь бичиг - Эртний боть, Хөх хот, 2010

Ван Мандаа, Монголын түүхийн толь, ӨМАХХ, 1999