Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Манж Чин улс
Төрөл засаг захиргаа
Цаг үе Манж Чин улс
Салбар, чиглэл Түүх
Угсаа Монгол
Бүс нутаг Өвөр Монгол
Үүсч байгуулагдсан он цаг Манж Чин улсын үе

Улаанцавын чуулган

Манж Чин улсын үеийн Өвөр Монголын нэгэн чуулганы нэр.


Улаанцавын чуулган нь Дөрвөн хүүхдийн хошуу, Дархан Муумянган хошуу, Урадын гурван хошуу, Халхын баруун гарын хошуу зэрэг зургаан хошуутай байжээ. Тухайн үед Дөрвөн хүүхдийн хошууны нутаг дахь Улаанцав уулын энгэрт чуулган чуулдаг байсан тул Улаанцавын чуулган хэмээн нэрлэжээ. Дөрвөн хүүхдийн хошуу, Дархан Муумянган хошуу, Урадын гурван хошууны ноёд бол Хавт Хасарын удмынхан болно. Халхын баруун гарын хошууны ноёд бол Батмөнх Даян хааны 11 дүгээр хөвгүүн Гэрсэнз Жалайр хунтайжийн үр хойчис болно. (А.Пунсаг)

Ашигласан ном зохиол

Ван Мандаа, Монголын түүхийн толь, ӨМАХХ, 1999

Чжан Му, Монголын хошуу нутгийн тэмдэглэл, Хөх хот, 1988

Монгол үндэстний нэвтэрхий түүх, Хөх хот, 2002 

Намсрай, Чин улсын үеийн Монгол хошуу чуулган, Хөх хот, 1984


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Дайчин улсын магад хууль, Хайлаар, 1992

Монгол судлалын нэвтэрхий толь - Эртний түүх, Хөх хот, 2010

Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир, Хөх хот, 2006