Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Манж Чин улс
Төрөл засаг захиргаа
Цаг үе Манж Чин улс
Салбар, чиглэл Түүх
Угсаа Монгол
Бүс нутаг Өвөр Mонгол
Үүсч байгуулагдсан он цаг Манж Чин улсын үе

Зостын чуулган

Манж Чин улсын үеийн Өвөр Монголын нэгэн чуулганы нэр.


Зостын чуулган нь өнөөгийн Ляонин мужийн баруун хэсэг Өвөр Монголын Улаанхад хотын өмнөд хэсгийг хамарч байв. Зостын чуулганд Харчины дундад хошуу, баруун гарын хошуу, зүүн гарын хошуу, Түмэд зүүн гарын хошуу, Түмэд баруун гарын хошуу зэрэг 5 хошуу харьяалагдаж байжээ. Уг 5 хошуу нь тухайн үед Түмэд баруун хошууны нутаг дахь Зост хэмээх газар чуулган чуулдаг байсан тул Зостын чуулган хэмээн нэрлэжээ. Харчин таван хошууны өвөг дээдэс болбоос Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг Урианхайн Зэлмийн үр хойчис болно. (А.Пунсаг)

Ашигласан ном зохиол

Чжан Му, Монголын хошуу нутгийн тэмдэглэл, Хөх хот, 1988

Монгол үндэстний нэвтэрхий түүх, Хөх хот, 2002 

Намсрай, Чин улсын үеийн Монгол хошуу чуулган, Хөх хот, 1984


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Дайчин улсын магад хууль, Хайлаар, 1992

Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир, Хөх хот, 2006

Монгол судлалын нэвтэрхий толь - Эртний түүх, Хөх хот, 2010