Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Манж Чин улс
Төрөл засаг захиргаа
Цаг үе Манж Чин улс
Салбар, чиглэл Түүх
Угсаа Монгол
Бүс нутаг Өвөр Монгол
Үүсч байгуулагдсан он цаг Манж Чин улсын үе

Их зуугийн чуулган

Манж Чин улсын үеийн Өвөр Монголын нэгэн чуулганы нэр.


Их зуугийн чуулган нь Ордосын зүүн гарын дундад хошуу, баруун гарын дундад хошуу, баруун гарын хойд хошуу, зүүн гарын хойд хошуу, баруун гарын өмнөд хошуу, баруун гарын өмнөд адаг хошуу зэрэг 7 хошуутай байжээ. Тухайн үед Ордосын зүүн гарын дундад хошуу, баруун гарын өмнөд хошуу, баруун гарын хойд хошууны уулзвар дахь Их зуу гэдэг газар чуулган чуулдаг байсан тул ийнхүү нэрлэжээ. Ордос 7 хошууны ноёд бол Батмөнх Даян хааны гуравдугаар хөвгүүн Барсболдын үр хойчис болно. Батмөнх Даян хаан өөрийн гуравдугаар хөвгүүн Барсболдыг жонон өргөмжилж баруун гурван түмэн буюу Ордос, Түмэд, Юншээбүг захируулжээ. Барсболд жонон 7 хөвгүүнтэй. Ахмад хөвгүүн Мэргэн хар жонон эцгийн хэргэмийг залгамжилж Ордост суусан байна. (А.Пунсаг)

Ашигласан ном зохиол

Чжан Му, Монголын хошуу нутгийн тэмдэглэл, Хөх хот,1988

Монгол үндэстний нэвтэрхий түүх, Хөх хот, 2002 

Намсрай, Чин улсын үеийн Монгол хошуу чуулган, Хөх хот, 1984


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Дайчин улсын магад хууль, Хайлаар, 1992

Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир, Хөх хот, 2006

Монгол судлалын нэвтэрхий толь - Эртний түүх, Хөх хот, 2010