Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Манж Чин улс
Төрөл засаг захиргаа
Цаг үе Манж Чин улс
Салбар, чиглэл Түүх
Угсаа Монгол
Бүс нутаг Өвөр Монгол
Үүсч байгуулагдсан он цаг Манж Чин улсын үе

Жиримийн чуулган

Манж Чин улсын үеийн Өвөр Монголын нэгэн чуулганы нэр.


Манж Чин улсын үед Өвөр Монголыг 6 чуулган, 49 хошуунд хуваан захирчээ. Тухайн үед Хорчин, Жалайд, Дөрвөд, Горлос зэрэг 4 аймгийн 10 хошуу нь Түшээт вангийн хошууны Жирим ууланд чуулган чуулдаг байсан тул Жиримийн чуулган хэмээн нэрлэжээ. Жиримийн чуулганд Хорчин аймгийг баруун гарын өмнөд, дундад, хойд хошуу хэмээн гурав хувааж, мөн зүүн гарын өмнөд, дундад, хойд гэсэн гурван хошуунд хувааж баруун гарын гурван хошууг Түшээт чин ван удирдаж Дөрвөд хошуу, Жалайд хошууг нийлүүлсэн байна. Зүүн гарын гурван хошууг Дархан чин ван удирдаж Горлосын хоёр хошууг хавсаргасан байна. Тухайн үед түүний нутаг дэвсгэр нь өнөөгийн Өвөр Монголын Тунляо хот, Гирин мужийн Өмнөд Горлосын монгол үндэстний өөртөө засах сянь, Хармөрөн мужийн Дөрвөдийн монгол үндэстний өөртөө засах сяний нутаг дэвсгэрийг харьяалж байжээ. Жиримийн хошууны 10 хошууны ноёд нь Хавт Хасарын үр хойчис болно. (А.Пунсаг)

Ашигласан ном зохиол

Чжан Му, Монголын хошуу нутгийн тэмдэглэл, Хөх хот,1988

Монгол үндэстний нэвтэрхий түүх, Хөх хот, 2002 

Намсрай, Чин улсын үеийн Монгол хошуу чуулган, Хөх хот,1984


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Дайчин улсын магад хууль, Хайлаар, 1992

Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир, Хөх хот, 2006

Монгол судлалын нэвтэрхий толь - Эртний түүх, Хөх хот, 2010