Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Жарчиуд
Цаг үе XIII зуунаас өнөөг хүртэл
Салбар, чиглэл Түүх
Угсаа монгол
Бүс нутаг Монгол

Жарууд

Өвөр Монголын нэгэн хошууны нэр.

Жарууд нь овог болон засаг захиргааны хам нэр болно. “Монголын нууц товчоон”, “Судрын чуулган” зэрэг сурвалжид энэ нэр тэмдэглэгдээгүй. Зарим эрдэмтний үзэхээр үгийн язгуурыг зар, зар тунхагтай холбон тайлбарласан байдаг. Монголын эртний овогт зарчигуд гэсэн овог байдаг. Энэ үгийн язгуур нь “Зарчи” болно. Тэгвэл “-ууд” буюу “-гууд” бол олон тооны дагавар болох юм. Бидний бодлоор зарууд буюу, зарчигууд бол язгуур нэгтэй үг бололтой. Жаруудын Дарма гүүшийн “Алтан хүрдэн мянган хигээст” гэдэг номондоо “Жаруудын Баасан Тавнан, Монголын 9 өрлөгийн нэг Зэлмийн үр үндэс” гэсэн тэмдэглэл байдаг. Үүнийг үндсэлбэл Жарууд нь Зарчигууд, Урианхантай холбоотой овог бөгөөд X зууны үеэр Онон мөрөн, Бурхан Халдун хавиар нутаглаж байсан эртний овог аймаг болно.

Түүхийн мэдээ сурвалжаас үзэхэд Жарууд нь XVI зууны үед бие даасан томоохон отог болж Манж Чин улсын үед нэгэн хошуу болгон зохион байгуулагджээ. Чжан Мугийн зохиосон “Монголын нүүдэл малжлын тэмдэглэл”-д “Юань улсын Тайцзугийн 17-р үеийн ач Гэрсэнз, Хасарт хоёр хөвгүүнтэй ажгуу. Эх нь Убаши Үйзэн ноёны үед өөрийн харьяат аймгаа Жарууд хэмээв” хэмээн тэмдэглэжээ. Жарууд аймаг нь Батмөнх Даян хааны үед Халх түмний нэгэн отог болж яваад сүүлдээ Алчуболдын харьяан дахь Өвөр Халхын бүрэлдэхүүнд багтаж, зүүн өмнө зүгт нүүдэллэн Мүгдэн хотын араар нутаглав. Тухайн үед Жарууд аймаг 5000 цэрэгтэй хүчирхэг аймаг байсан бөгөөд 1628 онд Манжийг дагаж Жаруудыг зүүн, баруун хоёр хошуу болгон хувааж, хошуу ноён нь төрийн бэйл, дархан бэйлийн хэргэм хүртэж Зуу Удын чуулганд харьяалуулжээ. Хожим нь Жиримийн чуулганд захируулжээ. Эдүгээ Өвөр Монголын Тунляо хотын харьяанд захирагдаж байна. (А.Пунсаг)

Ашигласан ном зохиол

Очир А., Монголчуудын гарал нэршил, УБ., 2008
Намсрай, Чин улсын үеийн Монгол хошуу чуулган, Хөх хот, 1984
Содномдорж Б., Монгол овог ястны чуулган, Ляонин, 2007

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Дайчин улсын магад хууль, Хайлаар, 1992
Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир, Хөх хот, 2006
Чжан Му, Монголын хошуу нутгийн тэмдэглэл, Хөх хот, 1988