Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Батула, Аругтай
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр 1395
Нас барсан он, сар, өдөр 1415
Овог, аймаг Хиад Боржигин
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Өвөг эцэг нь Элбэг нигүүлсэгч хаан, эцэг нь Өлзийтөмөр хаан.

Дэлбэг хаан

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын хаан (1412-1415).

1412 онд Ойрадын Батула чинсан Өлзийтөмөр (Буняшир) хааныг хороогоод, түүний хүү Дэлбэгийг их хааны ширээнд суулгажээ. Энэ үед Мин улс Буняшир хааны тэргүүн сайд Аругтайг Хархорумын ван хэмээн өргөмжлөөд, Дэлбэгийн эсрэг тавьж, хооронд нь тэмцэлдүүлэх бодлого явуулж байв. Дэлбэг 1414 онд Монголд довтлон ирсэн Мин улсын Юнлэ хааны цэрэгтэй тулалджээ. 1415 онд Батула, Дэлбэг нар Аругтайн довтолгоонд өртөж, ялагдан зугтжээ. Энэ үед Дэлбэг хаан үхжээ. (Ц.Цэрэндорж)

 

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч , УБ., 1961

Шара туджи. Монгольская летопись XVII в., М., 1957

동북아역사재단 편, 明史 外國傳 譯註, 2012 (солонгос хэлээр)

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол