Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Тайнин вэй, Тайнин ой
Хамаа бүхий үг Урианхайн 3 харуул, Доянь харуул, Фуюй харуул, Монгол, Ойрад
Төрөл овог аймаг
Цаг үе Дундад зуун
Салбар, чиглэл түүх
Угсаа монгол
Бүс нутаг БНХАУ
Үүсч байгуулагдсан он цаг XIV зуун

Тайнин харуул

XIV зууны эцэст Мин улсаас Хянганы нурууны зүүн хэсэгт байгуулсан Монголын 3 харуулын нэг.

Тайнин харуул (泰寧衛)-ын нэр угтаа Юань улсын Тайнин чөлгө-гийн нэрээс үүсчээ. 1389 онд байгуулагдсан агаад Юань улсын Ляо ван Ажашир тус харуулын чжихуйши болжээ. Тэд анхандаа Тоорын гол орчим (өнөөгийн Гирин мужийн Таонань хотын хавь) нутаглаж байгаад XV зууны дунд үеэр өмнө тийш нүүдэллэн Цзиньчжоу болон Ляохэ голын хооронд нутаглажээ.

Тайнин харуул нь голчлон Оннигуд аймгийн хүмүүсээс бүрдэж байв. Монголын Зүүн гурван түмэн дорно зүгт нүүдэллэсний дараа тус харуулын Оннигуд аймаг нь Цахар, Өвөр Халхад харьяалагдах болжээ.

Тус харуулынхан Цагаан хэрмийн Баясгалан хадат хаалгаар дамжин Мин улстай харилцаж, Гуаннин-д зах нээн худалдаалдаг байжээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

동북아역사재단 편, 明史 外國傳 譯註, 2012 (солонгос хэлээр)

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003

Ван Мандаа, Монголын түүхийн толь, ӨМАХХ, 1999

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол